הסכם התקשרות, מדיניות פרטיות ותקנון אתר
"תומר פרידמן – תזונאי קליני וספורט"

1) מבוא:

 • תקנון השימוש באתר "תומר פרידמן – תזונאי קליני וספורט" נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והאמור בו מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 • אתר "תומר פרידמן – תזונאי קליני וספורט" (להלן "האתר") הוא אתר ברשת האינטרנט המשמש כאתר ייצוגי עבור העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת "שירותי ייעוץ אונליין / שירותי ייעוץ פרונטליים / קורסי אונליין / הרצאות פרונטליות" (להלן "המוצר") והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן. האתר הינו בבעלות העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל".
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים להוראותיו. כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישת מוצר כלשהו (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מנהליה ו/או מי מעובדיו, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של "תומר פרידמן – תזונאי קליני וספורט" על פי תקנון זה. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולת גלישה ו/או רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר.
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל".
 • זכאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל ובלבד שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע הפעולה.
 • השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" שומר לעצמו את הזכות ושיקול הפעולה הבלעדי לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
 • ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות ללא אישור בכתב מהעוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל".
 • הזמנתו או הצעתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
  • ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש
  • המוצרים ו/או השירותים המבוקשים נמצאים במלאי
  • המען בו יש לספק את השירות נמצא באזור עבודתו של העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל".
  • הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון ובאישור העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" בלבד.
  • הרכישה אינה עומדת בניגוד להוראות תקנון זה ואינה קשורה בפעולות הונאה ו/או פעולות של האקרים וכיוב'.
  • במידה והרוכש מעוניין בשירותי ייעוץ, אזי עליו למלא שאלון אישי ומפורט אשר יישלח אליו עד 2 ימי עסקים מרגע התשלום.
 • לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין עמן עובד העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל", ותקף ביום ביצוע הפעולה. כמו כן, לפי שיקול דעתו הבלעדי של העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל", ניתן יהיה לשלם בצ'ק או צ'קים עבור רכישת מוצרים ושירותים שאותם מציע האתר, זאת בכפוף לאישור מראש של העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" בלבד.
 • אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.
 • אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

2) זכויות יוצרים וקניין רוחני:

 • האתר, כמו גם כל המידע שבו, לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל אשר בבעלותו המלאה והבלעדית של העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ומהווים קניין רוחני בלעדי של העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהעוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל". בנוסף, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש מהעוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל".
 • האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר בבעלות מלאה של העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל". רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. האתר מתיר למשתמש לבצע הורדת נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
 • האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. האתר מספק לינקים אלה לנוחות בלבד ואין הוא נושא באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד. כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לעוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" על מנת לקבל אישור רשמי בכתב לכך.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

3) חיסיון רפואי, בדיקות ומידע רפואי:

 • הלקוח מודע לכך כי במידה וירכוש שירותי ייעוץ ולאחר מענה לשאלון מורחב אודותיו, הוא עשוי להיות מופנה במידת הצורך לבדיקות שונות לרבות בדיקות מעבדה על מנת להתאים את תזונת הלקוח ולעקוב אחר התקדמות התהליך ומצב הלקוח.
 • אתר "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" ישמור על סודיות רפואית ולא יחשוף מידע רפואי של הלקוח לצד ג', ללא אישור מפורש של הלקוח וכאשר הלקוח רשאי לבטל את אישורו בכל עת, באם ניתן.
 • הלקוח מודע כי מאחר והליווי והתקשורת מול האתר לאורך תקופת ההתקשרות ובהתאם למוצר שרכש, יתבצע באמצעות דוא"ל ו/או כניסה לאזור אישי באתר באמצעות שם משתמש וסיסמא ו/או בכל תקשורת אינטרנטית אחרת, וכי התקשורת באמצעים אלו מוגבלת באבטחתה ולא תמיד מאובטחת וסודית וכאשר האתר אינו יכול לספק אבטחה מלאה להתקשרות באמצעים אלו, הלקוח משחרר את האתר מכל אחריות להפרת סודיות לרבות רפואית באמצעי תקשורת אלו והאתר או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל הפרה של סודיות שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש הצדדים בהם והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי היועץ או מי מטעמו בכל הקשור בכך. הלקוח רשאי בכל עת לבטל את אישורו להתקשרות הצדדים בדוא"ל ו/או באמצעי תקשורת אינטרנטית אחרת.
 • הלקוח מודע ומסכים כי תכנית הייעוץ, המעקב, הליווי, המידע וכל תוכן ההתקשרות איתו יתועדו ע"י האתר לצרכי הייעוץ ולצרכי בקרה ופיקוח לרבות באמצעות מאגר מידע. האתר לא יעשה שימוש כלשהו בתיעוד ולא יעבירו לצד ג' אלא בהסכמת הלקוח ו/או בהוראת בית משפט ו/או כמתחייב בדין.
 • האתר אינו מוסד או ארגון רפואי וצוות האתר אינו מעניק למשתמשים באתר ייעוץ או אבחון רפואי כלשהו; אין באמור באתר או בכל שירות או מוצר המוצע בו כדי להוות ייעוץ או אבחון רפואי, תזונתי או ספורטיבי כלשהו. כל מידע, דו"ח או דיווח כלשהו המופק או נשלח על ידי האתר לאחר מסירת נתונים על ידי המשתמש אין בו כדי להוות או להחליף ייעוץ או אבחון רפואי, תזונתי, ספורטיבי, קוסמטי, הערכה או טיפול רפואי כלשהו. כל שימוש באתר או הסתמכות על המידע שבו תיעשה איפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 • השימוש באתר ובמוצרים ושירותים המוצעים בו הנו למבוגרים בריאים מעל גיל 18 בלבד ואינו מיועד לאנשים בעלי מחלות או נשים בהריון (אשר ביחס אליהם העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" מזהיר באופן מיוחד כי הנם זקוקים לייעוץ רפואי מוקדם).

4) הצהרות והסכמות הלקוח:

המלצות "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" בכלל וכן לגבי בדיקות, תפריט תזונתי, תוספי תזונה, אימונים בפרט, הינם כתמיכה ושיפור הידע להעצמת אורח חיים תזונתי מאוזן ופעילות גופנית ולא כתחליף לטיפול רפואי. באחריות הלקוח לאשר כל המלצה של "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" עם רופא מורשה של הלקוח. באחריות הלקוח ליידע את "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" ולתת את מלוא המידע לגבי מצבו ועברו הרפואי והתרופות אותן הוא נטל ונוטל, בכדי שהייעוץ יהיה מותאם ככל הניתן לנתוניו האישיים, זאת על ידי הודעה בכתב ובאמצעות מענה על שאלון אישי מורחב אשר עליו להשיבו אל "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" בטרם יקבל תכנית תזונה ו/או אימונים.

 • "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" אינו רופא או פסיכולוג וכי שירותי הייעוץ אינם לשם אבחון רפואי ו/או טיפול רפואי במחלות ו/או הפרעות ו/או התמכרויות ו/או בתסמינים ו/או רגישויות ו/או באלרגיות ו/או בכל בעיות רפואיות אחרות, קיימות ו/או הדורשות ו/או העשויות לדרוש טיפול רפואי ו/או ייעוץ רפואי.
 • ייעוץ זה אינו תחליף לטיפול רפואי בבעיות רפואיות כלשהן ואינו מפסיק ו/או מבטל ו/או מתחיל ו/או בא לשנות ו/או להוסיף טיפול רפואי כלשהו לרבות בדיקות ו/או מעקבים ו/או המלצות ו/או תרופות ו/או אחר. הייעוץ אינו מבטיח ו/או בא להבטיח הגנה ו/או מניעה מפני מחלות ו/או בעיות ו/או הפרעות רפואיות קיימות ו/או עתידיות כלשהן. כל ההפניות וההמלצות שיינתנו ע"י "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" לרבות לבדיקות מעבדה, דיאטה ו/או תוספי תזונה ופעילות גופנית, אינן טיפול רפואי ואינן באות כדי להחליף טיפול רפואי. הלקוח מאשר כי "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" לא יישא באחריות כלשהי למצבו הרפואי לרבות בגין אי אבחנה ו/או טיפול במחלה ו/או מניעה והלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" ו/או מי מטעמו בכל הקשור בכך.
 • טרם התחלת הלקוח את יישום תכנית הייעוץ שתינתן לו ע"י "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" (לרבות יישום הפעילות הגופנית, אימוץ התפריט התזונתי, נטילת תוספי ויטמינים ומינרלים, נטילת תוספי תזונה, בדיקות וכו'), באחריות הלקוח לערוך בדיקות רפואיות מקיפות, להתייעץ עם רופא מורשה אשר לו היכרות עם מצבו ועברו הרפואי של הלקוח ולקבל את אישורו בדבר כשירותו של הלקוח והתאמתו הרפואית של הלקוח לתכנית הייעוץ ולוודא כי אין מניעה לקבלת הלקוח את תכנית הייעוץ ולישמה ולבצעה על כל מרכיביה, פרטיה ומועדיה לרבות בדיקות ובדיקות מעבדה, הפניות, המלצות, תפריט תזונה, תוספי תזונה, תוספי וויטמינים ומינרלים, פעילות גופנית וכל המלצה אחרת על מרכיביה ומועדיה שתינתן במסגרת הייעוץ.
 • במידה וקיימים אצל הלקוח מחלות ו/או הפרעות ו/או תסמינים ו/או בעיות רפואיות ו/או אחרות כלשהן ו/או במידה והלקוח סובל ו/או חושד בבעיה כלשהי, באחריות הלקוח להתייעץ עם רופא מורשה ללא דיחוי וליידע את "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" מלכתחילה וטרם מתן הייעוץ לרבות דיווח מלא ומיידי ל-"תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" על כל מחלה ו/או בעיה ו/או תסמינים פיזיים ו/או נפשיים ועל כל שינוי במצבו הבריאותי.
 • במידה ויסבול הלקוח מבעיה ו/או תופעה כלשהי במהלך תכנית הייעוץ מתחייב הלקוח ליידע באופן מיידי את "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" ולפנות לקבלת ייעוץ וטיפול רפואי מרופא מורשה. באחריות הלקוח לבדוק ולאשר עם הרופא עימו את כשירותו והתאמתו הרפואית להמשך תכנית הייעוץ וביצועה.
 • במידה והלקוח נוטל תרופות כלשהן ו/או הדורשות מרשם רופא ו/או שאינן דורשות מרשם רופא לרבות תוספים ו/או ויטמינים ו/או אחרות כלשהן מתחייב הלקוח ליידע את "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" לגביהן ובאחריות הלקוח להתייעץ עם רופא מורשה, אשר לו היכרות עם מצבו הרפואי ועברו הרפואי של הלקוח, ולאשר עם הרופא את דבר התאמתן של התרופות לתכנית הייעוץ בכלל ולרבות את התאמתן והריאקציה לתוספים ו/או ויטמינים ו/או אחרים שיומלצו ע"י "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט", וכן את התאמתן לתפריט התזונתי על הרכביו ומועדיו, התאמתן לתכנית האימונים והפעילות לרבות המאמץ הפיזי והנפשי הכרוך בהם, התאמתן לבדיקות ולכל המלצה אחרת שתינתן ע"י "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" וכמו כן בדיקת התאמתן לכל השינויים והתוספות באם יהיו במהלך תכנית הייעוץ.
 • יודגש כי באחריות הלקוח להתייעץ ולקבל את אישורו של רופא מורשה לגבי אינטרקציות פוטנציאליות בין תרופות לבין תוספים ומוצרים תזונתיים. באחריות הלקוח לפנות לטיפול רפואי בכל תגובה פיזית ו/או רגשית ובדיקת התאמת התרופות ו/או התוספים ללקוח וכן ליידע באופן מיידי את "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט".
 • הלקוח מודע לכך ש-"תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" אינו נותן תרופות מרשם וכי רק רופא מורשה יכול לרשום תרופות ללקוח. כל אזכור של תרופות ו/או תוספים במהלך ההתייעצות הוא רק לצורך בירור ההיסטוריה הרפואית של הלקוח ולא על מנת לשפוט את התאמתן. כל בירור ו/או החלטה בקשר לתרופות לרבות נטילתן ו/או הפסקתן ולרבות בדבר התאמה ו/או שינוי במרשם או במינון תיעשה עם הרופא של הלקוח ובאחריות הלקוח לעשות כן. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שאין להפסיק תרופות ו/או תוספים ללא התייעצות עם הרופא של הלקוח.
 • הלקוח מבין ומודע לכך כי ביישום תכנית האימונים כרוכים סיכונים וכי "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" ממליץ על תכנית אימונים אך אינו אחראי לאופן יישומה והמקום בה תיושם. באחריות הלקוח לבחור את מקום ביצוע האימונים ולוודא את בטיחותו וכשרותו של מקום האימונים והמתקנים בו וכן וליישם את תכנית האימונים בזהירות רבה (אף אם בחר הלקוח לבצעה בביתו) תוך ליווי מדריך מוסמך ופיקוח צמוד. הלקוח מצהיר כי הינו נושא באחריות לבטיחות ביצוע תכנית האימונים וכי "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" אינו מפקח ו/או בודק ו/או אחראי לבטיחות מקום האימונים והמתקנים ו/או בטיחות אופן ביצועה של תכנית האימונים והלקוח מוותר על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
 • הלקוח מצהיר מסכים ומאשר כי מתן "תומר פרידמן תזונאי קליני וספורט" את תכנית האימונים אינו מהווה אישור כלשהו ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו בדבר כשירותו בכלל וכשירותו הרפואית של הלקוח בפרט לביצוע תכנית האימונים ואינו מהווה אישור או תחליף לאישור רפואי ללקוח ו/או לחדר הכושר ו/או למקום אימונים ו/או לכל צד ג' לביצוע פעילות גופנית בכלל ולביצוע תכנית האימונים בפרט. ביצוע תכנית האימונים ובדיקה רפואית בדבר כשרותו של הלקוח לביצועה הינם באחריותו הבלעדית של הלקוח לרבות קבלת אישור רפואי מרופא מורשה, בדבר התאמתו וכשירותו לביצוע פעילות גופנית ותכנית האימונים. הלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
 • הלקוח מודע לכך שאין בקבלת הייעוץ וביישום מלא של תכנית הייעוץ ערובה ו/או התחייבות ו/או הבטחה כלשהי לתוצאות כלשהן ו/או לשינוי כלשהו ו/או לשיפור כלשהו לרבות מניעה ו/או שיפור ו/או שינוי מצב רפואי ו/או אחר והלקוח מוותר כלפי העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להשגת תוצאות כלשהן ו/או אי השגת תוצאות כלשהן. על כן, הלקוח לא יהיה זכאי להשבה כלשהי של התשלום ו/או לכל פיצוי אחר גם במקרה של אי הצלחה בתהליך הייעוץ.
 • הלקוח מצהיר כי למיטב ידיעתו אין מניעה ו/או הגבלה בריאותית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ולקבלת הייעוץ על כל מרכיביו, ידוע לו כי השימוש בשירות מיועד לאנשים בריאים מעל גיל 18 בלבד, כי הוא עומד/ת בתנאי הכניסה לתוכנית התאמת התזונה ו/או תכנית האימונים וכי כל שימוש בשירות ובאתר או הסתמכות על ההמלצות המועברות אליו במסגרת השירות ו/או על כל מידע אחר המפורט באתר תיעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה.
 • הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי עליו לגבות באופן עצמאי את נתוניו, המעקבים וההמלצות שינתנו לו במסגרת השירות באתר, שכן האתר אינו אחראי על שמירת ו/או גיבוי המידע כאמור. כן הלקוח מצהיר כי לא תהיה לי כל זכות תביעה במקרה של אובדן המידע.

5) תוכן האתר:

 • אתר "תומר פרידמן – תזונאי קליני וספורט" שואף לספק לכם את המידע המוצג בו ללא הפרעות אך בשל שיקולים טכניים, ייתכנו תקלות צד ג ו/או אחרים ו/או הפרעות בזמינות האתר. לכן, אתר "תומר פרידמן – תזונאי קליני וספורט" אינו יכול להתחייב כי הוא יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
 • קישורים חיצוניים לאתר אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
 • התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים

6) ניהול משתמשים ומבקרים באתר:

 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלו, כתובת ה-MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
 • הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר/ מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר, לא תהיה כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי אתר "תומר פרידמן – תזונאי קליני וספורט".

7) מדיניות פרטיות:

 • מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידך מרצונך החופשי, כחלק מתהליך הרישום לשירותים מסוימים (לרבות שם, כתובת, כתובת אימייל, תאריך לידה, פרטים אישיים נוספים וכיוב'), המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים (לרבות מידע פיסיולוגי ונתונים פיסיולוגיים), וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
 • יש להדגיש, כי אתר "תומר פרידמן – תזונאי קליני וספורט" רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לו על ידך, תוך נקיטת אמצעים מקובלים כדי לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיותך. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו בקשר עם האמור.
 • מדיניות הפרטיות יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו התר ישנה מדיניות זו, באופן הנוגע לאופן בו היא משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, אנו נודיע לך על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.
 • האתר אינו נושא באחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותו ע"י צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
 • האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו האתר ימצא כי פעולותיך בו מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או עלולות לפגוע ו/או לגרום לנזק ו/או שפגעו ו/או גרמו נזק לצדדים שלישיים, וכן לעוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או למי מטעמו או אם הוא יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאי העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 • העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר – ובמידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך מתן השירותים באתר, שיפור השירותים שהוא מציע, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לשימוש העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ושימושם של צדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וגופים מסחריים אחרים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

8) גילוי נאות:

 • באתר נעשה או ייתכן וייעשה בקבצי "עוגיות" = "Cookies" (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. "עוגיות" = "Cookies" הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה"חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בכונן הקשיח של מחשבך, בספריית Cookies וכן בספריית Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.
 • אם אינך רוצה לקבלCookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies  במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

9) שיפוי:

 • הנך מתחייב לשפות את העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" עובדיו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל", עובדיו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

 

10) דין וסמכות שיפוט:

 • השימוש בשירותי האתר, כמו גם פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ובכפוף לדין הישראלי בלבד.
 • בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלתה כל מחולקת, אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז חיפה .
 • סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט במחוז חיפה בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתו של העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

11) תנאים נוספים:

 • בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", לא יתאפשר לעוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים ו/או השירותים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהיה העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
 • העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתו באם יתברר לו שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

12) אחריות:

 • בשום נסיבות לא תחול על העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש בתוספי תזונה, אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לעוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
 • העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
 • השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו אינו נושא באחריות לתוכנם של אתרים אחרים המפורסמים באתר או אשר מקושרים בקישורית (לינק) לאתר או לכל פרסום או מידע שמופיע באתר בקשר למפרסמים אלו וכן אינו מתחייב לכך שהקישורים שימצאו באתר יובילו לאתר אינטרנט פעיל ו/או שתוכנו מהימן.

13) הזמנת מוצרים:

 • על מנת שניתן יהיה למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר דרך האתר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים ו/או השירותים שהזמנת יימצאו במלאי ויהיו זמינים לרכישה. למרות שהעוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו עושים כמיטב יכולתם להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי ו/או אינם זמינים לרכישה. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומר לעצמו העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו את הזכות להגיש לך, (במידה וניתן)  הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

14) אופן ביצוע הזמנה באתר:

 • לאחר שביצעת את ההזמנה באתר תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
 • רק לאחר שהעוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" או מי מטעמו סיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי האתר וזמינים לשירותך.
 • כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי מערכת האתר.
 • אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" רשאי לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
 • אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.

15) אמצעי התשלום באתר:

 • באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין עמן עובדת החברה. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
 • במידה הצורך, תידרש להציג תעודה מזהה ו/או את כרטיס האשראי שהוקלד לצורך ביצוע ההזמנה, וכן לחתום על ספח ביצוע העסקה בפני נציגים ו/או שליחים מטעם העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל".
 • שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
 • על אף האמור בתקנון זה, העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, להסכים לקבלת צ'ק או צ'קים בגין רכישת מוצרים או שירותים, בכפוף לאישור מראש שלו, ובלבד וכל משלוח ואספקה של מוצרים או שירותים, על אף האמור בתקנון זה, יבוצע רק עם פרעון מלא של הצ'ק או הצ'קים האמורים.

16) מחירים ותשלומים

 • זמני האספקה להם האתר מתחייב הם כמפורט באתר בקשר לכל מוצר ומוצר (להלן:" מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים. יחד עם זאת, העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" עושה כמיטב יכולתו להקדים את זמן האספקה.
 • במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או בשל פעולות של האקרים ופעולות הונאה אחרות ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
 • המוצרים הוירטואליים השונים אשר מוצעים באתר, יסופקו באמצעות האינטרנט, דרך מייל האתר אל כתובת המייל שהזנת ו/או דרך האתר עצמו באמצעות אזור אישי ללקוח.
 • חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בעת ביצוע הרכישה באתר, במחיר שמופיע בסמוך למוצר שהזמנת, כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
 • העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" רשאי לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שייתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
 • כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק אלא אם כן צויין אחרת במפורש.

17) ביטול עיסקה לרכישת מוצרים באתר

 • כל רוכש מוצר באתר אשר מעוניין לבטל את רכישתו, יודיע על כך בהקדם המיידי מהמועד בו ביצע את רכישתו המוצר באתר. ההודעה על ביטול רכישת מוצר / שירות תימסר בכתב על ידי הרוכש, באמצעות דוא"ל אל הכתובת – [email protected]. למען הסר ספק, יובהר כי לא יהיה כל תוקף לביטול שנעשה שלא בכתב כאמור, לרבות לא בהודעה טלפונית.
 • ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם שוגרו המוצרים / השירותים על ידי העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה ו/או לאזור האישי של הלקוח באתר. אם המוצרים / השירותים שוגרו ללקוח לא תתאפשר ביטול העיסקה. על פי "חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981" תחת סעיף 14 ד4 הנקרא "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה" לא ניתן לבטל עסקה שנרכשה דרך האתר.
 • במידה ובוטלה עסקה ישירות מול חברת כרטיסי האשראי, יעדכן הלקוח את העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" בהודעה בכתב שתישלח לדואר אלקטרוני:[email protected] ביום ביטול העסקה. לגבי תנאי החזרת המוצרים / השירותים חלים הסעיפים המפורטים בתקנון זה.
 • רכישת קורס אונליין ו/או שירותי ייעוץ אונליין הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. העברת הזכות להשתתפות בקורס אונליין ו/או בייעוץ אונליין למשתמש אחר לא תתאפשר בשום מקרה.
 • לאחר רכישת קורס אונליין ו/או שירותי ייעוץ אונליין, לא ניתן יהיה להקפיא ו/או להשהות את ההשתתפות בקורס ו/או בייעוץ.
 • למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה לא יינתן פיצוי ו/או החזר כספי (מלא, יחסי או חלקי) על תשלום ששולם בגין ייעוץ אונליין ו/או השתתפות בקורס אונליין בו לא ניצל הלקוח את מכסת הזמן העומדת לרשותו וזאת מכל סיבה שהיא.

18) תעריפי פגישות הייעוץ ואופן תשלום:

 • פגישות ייעוץ פרונטאליות –
  • סכום עלות פגישה פרונטאלית ראשונה בסדרה של כל חבילה, שווה ל-50% מערך החבילה הנרכשת:

חבילת ייעוץ תזונתי בלבד – Nutrition Focused – NF

 • 4 מפגשים בחבילת NF – 1130 ₪ כולל מע"מ עבור הפגישה הראשונה
 • 8 מפגשים בחבילת NF – 1800 ₪ כולל מע"מ עבור הפגישה הראשונה
 • 12 מפגשים בחבילת NF – 2370 ₪ כולל מע"מ עבור הפגישה הראשונה

חבילת ייעוץ תזונתי ובניית תכנית אימונים – N&T – Nutrition & Training

 • 4 מפגשים בחבילת N&T – 1450 ₪ כולל מע"מ עבור הפגישה הראשונה
 • 8 מפגשים בחבילת N&T – 2480 ₪ כולל מע"מ עבור הפגישה הראשונה
 • 12 מפגשים בחבילת N&T – 3300 ₪ כולל מע"מ עבור הפגישה הראשונה
  • סכום עלות פגישה שניה ועד הפגישה האחרונה בסדרה (פגישות המעקב) שווה ל-50% מערך החבילה הנרכשת בחלוקה שווה בין המפגשים שנותרו בסדרה:

חבילת ייעוץ תזונתי בלבד – Nutrition Focused – NF

 • 4 מפגשים בחבילת NF – 1130 ₪ כולל מע"מ, סך של 377 ₪ כולל מע"מ עבור כל פגישה מתוך 3 הפגישות שנותרו.
 • 8 מפגשים בחבילת NF – 1800 ₪ כולל מע"מ, סך של 257 ₪ כולל מע"מ עבור כל פגישה מתוך 7 הפגישות שנותרו.
 • 12 מפגשים בחבילת NF – 2370 ₪ כולל מע"מ, סך של 215.5 ₪ כולל מע"מ עבור כל פגישה מתוך 11 הפגישות שנותרו.

חבילת ייעוץ תזונתי ובניית תכנית אימונים – N&T – Nutrition & Training

 • 4 מפגשים בחבילת N&T – 1450 ₪ כולל מע"מ, סך של 483 ₪ כולל מע"מ עבור כל פגישה מתוך 3 הפגישות שנותרו.
 • 8 מפגשים בחבילת N&T – 2480 ₪ כולל מע"מ, סך של 354 ₪ כולל מע"מ עבור כל פגישה מתוך 7 הפגישות שנותרו.
 • 12 מפגשים בחבילת N&T – 3300 ₪ כולל מע"מ, סך של 300 ₪ כולל מע"מ עבור כל פגישה מתוך 11 הפגישות שנותרו.
  • סה"כ סכום עלות תכנית הייעוץ עבור כל אחת מהחבילות:

חבילת ייעוץ תזונתי בלבד – Nutrition Focused – NF

 • 4 מפגשים בחבילת NF – 2260 ₪ כולל מע"מ סה"כ
 • 8 מפגשים בחבילת NF – 3600 ₪ כולל מע"מ סה"כ
 • 12 מפגשים בחבילת NF – 4740 ₪ כולל מע"מ סה"כ

חבילת ייעוץ תזונתי ובניית תכנית אימונים – N&T – Nutrition & Training

 • 4 מפגשים בחבילת N&T – 2900 ₪ כולל מע"מ סה"כ
 • 8 מפגשים בחבילת N&T – 4960 ₪ כולל מע"מ סה"כ
 • 12 מפגשים בחבילת N&T – 6600 ₪ כולל מע"מ סה"כ
  • הפגישה הפרונטאלית הראשונה ותקופת הליווי והייעוץ שעד לפגישה השנייה, מהוות את החלק המשמעותי ובסיס תכנית הייעוץ. על כן, הפגישה הראשונה נמשכת לזמן ארוך יותר משאר הפגישות וכאשר עבודת היועץ נמשכת לאחר סיומן על מנת לנתח את נתוני הלקוח וצרכיו המשתנים ובהתאם בניית תפריט תזונתי ייחודי ללקוח זמני ו/או קבוע והתאמת תכנית אימונים ייחודית (בחבילה מסוג N&T בלבד) והתאמת תכנית הייעוץ בכללותה ללקוח לרבות פרטיה וזמניה והכל על בסיס ניתוח נתוני הלקוח.
  • מפגשי מדידות מעקב – MFU – Measurement Follow-Up
 • 4 מפגשי מדידות בחבילת MFU – 275 ₪ כולל מע"מ סה"כ, תשלום מלא מראש באתר או במועד הפגישה הראשונה
 • 8 מפגשי מדידות בחבילת MFU – 500 ₪ כולל מע"מ סה"כ, תשלום מלא מראש באתר או במועד הפגישה הראשונה
 • 12 מפגשי מדידות בחבילת MFU – 695 ₪ כולל מע"מ סה"כ, תשלום מלא מראש באתר או במועד הפגישה הראשונה
  • אופן התשלום:
   • מועד התשלום: הלקוח ישלם במועד הפגישה הראשונה את מלוא סכום עלות תכנית הייעוץ בהתאם לסוג החבילה הנרכשת (ראה סעיף 1.3 לעיל).
   • ניתנת ללקוח אפשרות לפריסת מלוא הסכום ל- 3 תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי.
   • אמצעי התשלום: המחאה או מזומן או כרטיס אשראי.
   • לקוח יוכל לרכוש חבילת ייעוץ פרונטאלית גם דרך האתר, באמצעות כרטיס אשראי, בהתאם למוצרים המוצעים ומוצגים באתר.
  • פגישות ייעוץ אונליין –
   • סה"כ סכום עלות תכנית ייעוץ האונליין עבור כל אחת מהחבילות:

חבילת תזונה בלבד – NF – Nutrition Focused

 • סדרת מעקב הכוללת 1 חודש – 650 ש"ח סה"כ
 • סדרת מעקב הכוללת 3 חודשים – 1350 ש"ח סה"כ
 • סדרת מעקב הכוללת 6 חודשים – 2250 ש"ח סה"כ

חבילת תזונה ואימונים  N&T – Nutrition & Training

 • סדרת מעקב הכוללת 1 חודש – 850 ש"ח סה"כ
 • סדרת מעקב הכוללת 3 חודשים – 1950 ש"ח סה"כ
 • סדרת מעקב הכוללת 6 חודשים – 3450 ש"ח סה"כ

 

19) תכנית הייעוץ ותוכן המפגשים ו/או המעקב:

 • פגישות ייעוץ פרונטאלי –
  • משך תכנית הייעוץ ומספר הפגישות:
   • מספר המפגשים: 4, 8 או 12 מפגשים.
   • משך הפגישות: פגישה ראשונה תיארך עד 75 דקות. שאר הפגישות יהיו למשך עד 20 דקות כל פגישה.
   • תדירות הפגישות: אחת לכל שלושה שבועות או בהתאם לקביעת היועץ.
   • סיום תכנית הייעוץ:
  • 4 מפגשים בחבילה – 9 שבועות – בתוך 2 חודשים מיום הפגישה הראשונה.
  • 8 מפגשים בחבילה – 21 שבועות – בתוך 5 חודשים מיום הפגישה הראשונה.
  • 12 מפגשים בחבילה – 33 שבועות – בתוך 7.5 חודשים מיום הפגישה הראשונה.
   • תוכן פגישה ראשונה – הפגישה העיקרית בתהליך, מהווה את בסיס הייעוץ וכוללת בין היתר:
  • היכרות, מעבר על תשובות לשאלון המקדים שנשלח ללקוח בטרם הפגישה ותוצאות הבדיקות אליהם הופנה הלקוח טרם הפגישה, הבנת מטרות הלקוח, צרכיו, העדפותיו, יכולותיו ומחויבותו לתהליך.
  • תשאול נוסף ומקיף של הלקוח, ניתוח אורח חיים ופעילות גופנית, הרגלי תזונה וסדר יום.
  • בדיקות ומדידות לרבות הערכת הרכב גוף, אחוזי שומן, מסת שריר, היקפים ומשקל. מתן הפניות לבדיקות רלוונטיות נוספות.
  • ניתוח תוצאות המדידות, הבדיקות ונתוני הלקוח והשוואתן לספרות המקצועית ולמומלץ בהתאם לגיל ולמין.
  • בניית תפריט תזונתי ייחודי ומותאם לניתוח נתוני הלקוח, סדר יומו, העדפותיו, צרכיו ומטרותיו.
  • בחבילה מסוג N&T בלבד – בניית תכנית אימונים ייחודית ומותאמת לנתוני הלקוח, מטרותיו ויכולותיו.
  • התאמה ובניית פרטי תכנית הייעוץ ומטרותיה והתאמת זמני יישום תכנית הייעוץ בכללותה.
  • סיכום הפגישה והתאמת יישום פרטי התכנית, זמניה ומטרותיה.
  • ייעוץ, הדרכה והמלצות.
  • ליווי וייעוץ בין המפגשים.
   • תוכן פגישה שנייה ואילך-
  • שקילה, בדיקות ומדידות.
  • פיקוח ומעקב לגבי התקדמות הלקוח.
  • הדרכה וייעוץ להמשך התכנית.
  • הערכות, התאמות ושינויים בתכנית התזונתית.
  • בחבילה מסוג N&T בלבד – הערכות, התאמות ושינויים בתכנית האימונים.
  • ליווי וייעוץ בין המפגשים.
   • ליווי וייעוץ בין המפגשים –
    • לאחר קיומה של כל פגישה ובכפוף לקיומה בפועל, ניתנת ללקוח אפשרות לפנות אל היועץ באמצעות כתובת הדוא"ל של היועץ, פניה אחת בלבד בכל שבוע ולא יותר מ-3 פניות בסה"כ ממועד קיומה של הפגישה האחרונה ועד למועד קיומה של הפגישה הבאה. פניית הלקוח תיעשה באמצעות הדוא"ל בלבד אל כתובת הדוא"ל של היועץ.
    • מענה היועץ לפניית הלקוח ינתן בדוא"ל ו/או דרך האתר ו/או באמצעי אחר לפי בחירת היועץ, תוך 48 שעות שאינן בימי מנוחה. במידה ולא התאפשר ליועץ לתת מענה במסגרת הזמן לעיל (48 שעות) ייתן היועץ מענה במועד קרוב למועד זה ככל שיתאפשר בידיו.

(לעיל ולהלן:"תכנית הייעוץ")

 • מקום המפגשים, שעת המפגשים ואפשרות שינויים –
  • המפגשים הפרונטאליים יערכו במשרדי היועץ ו/או באמצעות האינטרנט, (סקייפ ו/או הנגאאוטס ו/או פייסבוק ו/או כל וידאוצ'ט ו/או מדיה אחרים בהם יבחר היועץ), עפ"י בחירת היועץ בלבד לגבי כל מפגש ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
  • בפגישה הראשונה ייקבע היועץ מראש בתיאום עם הלקוח, את ימי וזמני כל הפגישות הבאות בסדרה.
  • היועץ רשאי לשנות את מועדי הפגישות ו/או את זמני הפגישות ולדחותן ו/או להקדימן למועדים ו/או זמנים אחרים, בהודעה מראש ותיאום עם הלקוח לגבי המועד ו/או זמן הפגישה החדש.
  • המפגשים ייערכו בנוכחות היועץ והלקוח בלבד, אלא אם כן אישר היועץ עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ללקוח נוכחותו של אדם נוסף.
 • פגישות ייעוץ אונליין –
  • משך תכנית הייעוץ ומספר חודשי המעקב:
   • מספר חודשי המעקב: 1, 3 או 6 חודשי מעקב.
   • משך הפגישות: לא מתקיימות פגישות פרונטאליות ו/או וירטואליות כלשהן.
   • תדירות המענה בתקופת המעקב: אחת לשבוע דרך המייל או האזור האישי של הלקוח באתר.
   • סיום תכנית הייעוץ:
  • 1 חודש בחבילה – 4 שבועות – בתוך 1 חודש מרגע שליחת התפריט או התפריט ותכנית האימונים אל הלקוח.
  • 3 חודשי מעקב בחבילה – 12 שבועות – בתוך 3 חודשים מרגע שליחת התפריט או התפריט ותכנית האימונים אל הלקוח.
  • 6 חודשי מעקב בחבילה – 24 שבועות – בתוך 6 חודשים מרגע שליחת התפריט או התפריט ותכנית האימונים אל הלקוח.
   • תחילת הייעוץ, דרכי התקשרות ותקופת המעקב:
  • לאחר התשלום עבור חבילת האונליין שרכש הלקוח באתר, ישלח אליו שאלון אישי למילוי פרטיו בנושאים: פרטים כלליים, מדדי גוף, סגנון חיים, מצב בריאותי ורפואי, פעילות גופנית ואימונים, ותזונה.
  • על הלקוח להשיב לכל השאלות שבשאלון בצורה המפורטת, האמינה והמדוייקת ביותר על מנת שהתכנית התזונתית או התכנית התזונתית ותכנית האימונים, בהתאם לחבילה הנרכשת, תותאם לנתוניו האישיים בצורה המיטיבה ביותר.
  • לאחר שהלקוח ישיב על השאלון במלואו ויגישו דרך האתר, הוא יקבל תפריט תזונתי מותאם או תפריט ותכנית אימונים מותאמים, בהתאם לחבילה שרכש, וזאת בתוך 48 שעות שהן שני ימי עסקים שלא בימי מנוחה. מרגע זה תתחיל להיספר תקופת המעקב עבור הלקוח.
  • יחד עם התפריט או התפריט ותכנית האימונים, יישלח ללקוח מייל עם המלצות מקצועיות לאחר ניתוח נתוניו האישיים, בהתאם לשאלון האישי שלו, לספרות המקצועית, מצבו הרפואי, גילו ומינו, העדפותיו, מטרותיו וסדר יומו. מייל זה יכיל גם הנחיות מפורטות והכוונה לתהליך המעקב.
  • בתחילה ובסופו של כל חודש בחבילת המעקב, על הלקוח לבצע בדיקות ומדידות לרבות מדידת אחוזי שומן, היקפים ומשקל, בהתאם להסברים ו/או סרטונים שיועברו אליו. במידת הצורך ינתנו על ידי היועץ הפניות לבדיקות רלוונטיות נוספות.
  • באחריותו של הלקוח לפנות אל "תומר פרידמן – תזונאי קליני וספורט" דרך המייל –[email protected] או דרך האזור האישי באתר בלבד, בתדירות של אחת לשבוע בלבד, לצורך ייעוץ, הדרכה, המלצות, התאמות ושינויים במהלך תקופת המעקב ובהתאם לאורך וסוג החבילה שרכש.
  • מענה היועץ לפניית הלקוח ינתן בדוא"ל ו/או דרך האתר ו/או באמצעי אחר לפי בחירת היועץ, תוך 48 שעות שאינן בימי מנוחה. במידה ולא יתאפשר ליועץ לתת מענה במסגרת הזמן לעיל (48 שעות) ייתן היועץ מענה במועד קרוב למועד זה ככל שיתאפשר בידיו.

(לעיל ולהלן:"תכנית הייעוץ")

20) ביטול עסקה, ביטול פגישה והפסקת הייעוץ הפרונטאלי:

 

 • במידה וביטל הלקוח את העסקה בתוך 30 ימים מיום הפגישה הפרונטאלית הראשונה, לא ישלם הלקוח דמי ביטול ויתרת התשלום תוחזר ללקוח בניכוי סכומי עלות פגישות הייעוץ שניתנו בהתאם לתעריף כל פגישה כמפורט בסעיף 18 לעיל.
 • במידה וביטל הלקוח את העסקה לאחר 30 ימים מיום חתימת ההסכם, תוחזר היתרה ללקוח בניכוי סכומי עלות פגישות הייעוץ שניתנו בהתאם לתעריף כל פגישה כמפורט בס' 18 ובנכוי דמי ביטול בסך 250 ₪ .
 • הלקוח מתחייב להגיע במועד ובזמן הפגישה המדוייק כדי לאפשר את התחלת הפגישה בזמן המדוייק. כל איחור של הלקוח ייגרע מזמן הפגישה המוקצב לו ובמידה ואיחר הלקוח, לא יוחזר ללקוח כל סכום בגין זמן האיחור תוך שהפגישה תיחשב כפגישה שהתקיימה במלואה.
 • ביטול הלקוח את מועד פגישה שנקבעה מראש יעשה בהודעה ליועץ של 48 שעות לפחות טרם מועד הפגישה.
 • באחריות הלקוח לתאם ולתזמן מחדש מול היועץ את הפגישה שבוטלה.
 • לא הופיע הלקוח לפגישה ולא הודיע ליועץ על ביטולה 48 שעות לפחות טרם מועדה, תיחשב הפגישה כפגישה שהתקיימה במלואה והלקוח לא יהיה זכאי לפגישת ייעוץ חליפית במקומה וללקוח לא יוחזר סכום כלשהו בגין הפגישה.
 • מועדי הפגישות ייקבעו מראש ותיערכנה אחת ל-3 שבועות או בהתאם לקביעת היועץ. ניצול מלוא הפגישות ע"י הלקוח יעשה בתקופה שלא תעלה על 12 חודשים בלבד מיום הפגישה הפרונטאלית הראשונה ואין באפשרות הלקוח להפסקת תכנית הייעוץ ושמירת זכות לניצול הפגישות ותכנית הייעוץ.
 • במקרים בהם בוטלו פגישות פרונטאליות מטעמים הנעוצים ביועץ בלבד ועל ידו בלבד ו/או מפאת כח עליון ו/או מצב בריאותי של הלקוח שאינו מאפשר קיום פגישה במשרד היועץ ו/או באינטרנט ו/או בטלפון, תינתן ללקוח אפשרות להשלמת הפגישות בתוך 6 חודשים נוספים.
 • אין באפשרות הלקוח להעביר את זכותו לקבלת הייעוץ או כל חלק מתכנית הייעוץ לאדם ו/או גוף אחר.
 • הלקוח מודע ומסכים כי היועץ רשאי להפסיק את הייעוץ ללקוח בכל עת ולבטל את העסקה בהתאם להחלטתו הבלעדית של היועץ ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי של היועץ לרבות עקב אי התאמת הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות אי שיתוף פעולה, אי גילוי מצב רפואי, אי התאמה, אפקטיביות הטיפול וכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היועץ לקבלת הייעוץ ו/או ליישום תכנית הייעוץ.
 • הפסקת היועץ את הייעוץ כאמור בס' 20.10 לעיל תזכה את הלקוח בהחזר מלא של סכומי הפגישות שטרם בוצעו בהתאם לסכום עלותן כאמור בס' 18 לעיל.

21) שירות לקוחות:

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר ו/או שירות המוצעים לרכישה באתר, ניתן לפנות אל נציגי השירות בכתובת המייל: [email protected].

22) אבטחת מידע:

 • בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לעוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו הזכות לפסול את ההצעה.
 • מחשב עיבוד הנתונים של האתר מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות בו. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.
 • פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של מנהל האתר / העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל". פרטים אלו לא יועברו על ידי הנ"ל ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" משאיר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.
 • העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" יהיה רשאי לשלוח לנרשמים לרשימת התפוצה באתרה דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

23) סודיות וקניין:

 • במהלך תקופת ההתקשרות ולאורך התהליך וכן במשך כל זמן אחריו, ימנע הלקוח מכל מעשה ומחדל העלול לפגוע בעוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל", בשמו הטוב ו/או במוניטין שלו, או להזיק לו בכל דרך אחרת, וכן לא יפרסם הלקוח (לרבות באמצעות האינטרנט וברשתות חברתיות כלשהן) כל מידע העלול לפגוע בו ו/או באתרו, ולא יגרום לפרסומו של כל מידע לגבי היועץ ו/או תוכן הייעוץ הניתן על ידי היועץ ו/או אתרו לרבות השירותים הניתנים על ידו. הלקוח מצהיר כי אינו מטעם צד ג' כלשהו ו/או נשלח ע"י צד ג' שהינו מתחרה כלשהו. הלקוח מתחייב כי לא ישתף עם צד ג' כלשהו כל מידע שנמסר לו ע"י היועץ ו/או אתרו לרבות צד ג' המציע שירותים דומים ו/ו זהים ו/או שלו אינטרסים עסקיים ו/או מתחרים ליועץ ולא יסייע להם להתחרות בעוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל".
 • הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי תוכן הייעוץ הפרונטלי והוירטואלי, השיטות לרבות התפריט הניתן על כל מרכיביו וכן תכנית האימונים על מרכביה ו/או כל מידע שיימסר ללקוח ע"י היועץ בעל פה ו/או בכתב ו/או בכל דרך אחרת לרבות פרטי תנאים אלו, הינם מידע חסוי אשר הלקוח מתחייב לא להעביר מידע זה ו/או לפרסמו ו/או להעתיקו ו/או להפיצו ו/או להציגו ו/או לשנותו ו/או לעבדו ו/או לעשות שימוש אחר שלא לצורך שימושו האישי והבלעדי.
 • הלקוח לא יקליט ו/או יצלם ו/או ישדר ו/או יעביר ו/או יפיץ בכל דרך שהיא את הפגישות ו/או תוכנן ו/או הקורסים ו/או הייעוץ אונליין ו/או כל תקשורת עם העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" ו/או מי מטעמו. המידע והחומר הנמסרים ללקוח הינם קניינו של העוסק המורשה "פרידמן תומר שמואל" והלקוח מתחייב לא לעשות בהם כל שימוש מסחרי ו/או להעבירם לגורם אחר ו/או כל שימוש אחר פרט לצורך שימושו הפרטי של הלקוח בלבד ולמטרת הייעוץ שניתן.

24) הוראות כלליות

 

 • הלקוח מודע לכך כי לשם אפקטיביות הייעוץ נדרש הלקוח להשלים את מלוא תכנית הייעוץ וליישמה ככל יכולתו באופן מלא ומדוייק לרבות עמידה בזמנים, מחוייבות ליישום התהליך, גילוי מלא, כנות, עקביות בביצוע שינויים וכן שיתוף פעולה מלא עם היועץ.
 • כל שינוי בהוראות חוזה זה לא יהיה תוקף אלא אם יעשה בכתב ובחתימת הצדדים.
 • הסכם זה מחליף כל התקשרות מקדימה בין הצדדים בעל פה ובכתב.
 • חוזה זה מבטל כל חוזה ו/או הסדר אחר בין הצדדים שנעשה טרם חתימתו.
 • לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לו על-פי חוזה זה ו/או מכח הדין, במקרה מסוים או במספר מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על זכויות אחרות כלשהן.
 • הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט בכל מחלוקת הנובעת מההתקשרות בהסכם זה ו/או בקשר להסכם ו/או לתכנית הייעוץ, יהיה בבית המשפט המוסמך בחיפה.
 • הלקוח מצהיר כי קרא והבין את תנאי הסכם זה והינו מסכים לתנאי הסכם זה.
דילוג לתוכן